Der er konstateret VHD 2 i en mindre kælekaninbesætning ved Køge.
9 ud af 14 kaniner er døde.

Veterinærudvalget


 

Line Holse Hansen fra Roskilde og Omegns Kaninavlerforening har nu bestået kaninhop-dommerprøven.
Vi ønsker tillykke og ønsker alt held med dommergerningen

Hopudvalget


 

Der er konstateret et bekræftet udbrud af VHD i Lejre.

Jørgen Larsen


 

DK afholder dommerkursus den 18. september 2021.
Der kan derfor ikke bookes danske dommere denne dato.

 

Torben Vernersen


 

Landsdelsmødet i Horsens den 5. oktober er aflyst pga. meget få tilmeldinger, som følge af det aflyste repræsentantskabsmøde.


 

På grund af situationen omkring Covid-19 aflyses Repræsentantskabsmødet, der var planlagt til afholdelse den 10. oktober, definitivt.

En enig hovedbestyrelse står sammen med foreningens Lovudvalg bag denne beslutning. En aflysning er et usædvanligt skridt, som er meget beklageligt, men endnu mere beklageligt ville det være, hvis mødets afholdelse resulterede i, at nogle af de fremmødte blev smittet og syge.

HB vil snarest melde en dato ud for mødets afholdelse i 2021, og gør allerede nu opmærksom på, at hvis Covid-19 situationen også umuliggør dette mødes afholdelse, vil mødet blive gennemført som et online-møde via zoom, som vi bl.a. kender det fra vores webinarer.

Alle indbetalte beløb vedrørende Repræsentantskabsmødet 2020 vil snarest blive tilbagebetalt af hovedkontoret.

Som det fremgår af dette års Repræsentantskabsmappe ønsker Lone Arildskov ikke genvalg til HB, og hun udtræder efter eget ønske derfor af HB og erstattes af den valgte 1. suppleant Rasmus Bjerner. Tak til Lone for indsatsen og velkommen tilbage til Rasmus.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at arrangementer og aktiviteter i lokalforeningers regi fortsat må gennemføres under hensyntagen til myndighedernes anvisninger.

På hovedbestyrelsens vegne

Torben Christensen

Landsformand


 

30. Europaudstilling afvikles fra 11. til 13. november 2022 i Kielce, Polen.

Det smukke udstillingssted har plads til 20.000 til 25.000 dyr, og de ansvarlige for den polske organisation er erfarne udstillingsarrangører.
Og da direktøren for udstillingshallerne i Kielce sidder i showledelsen burde intet stå i vejen for et dejligt, velorganiseret europæisk show.

Gion Gross
Präsident EE

 

Så har vi igen et gratis webinar planlagt til vores medlemmer, hvor du kan lære nyt ved at deltage i kurset hjemme fra din computer eller telefon, og du kan undervejs stille spørgsmål osv.

𝗗𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗴 𝗲𝗿 𝗲𝗺𝗻𝗲𝘁: Farvegenetik for kaniner
𝗧𝗶𝗱𝘀𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁: Mandag den 21. september kl. 19:30
𝗢𝗽𝗹æ𝗴𝘀𝗵𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿: Louise Møller
𝗕𝗲𝘀𝗸𝗿𝗶𝘃𝗲𝗹𝘀𝗲: Louise vil prøve at give en forståelse for systematikken inden for genetik og forklare, hvorfor der kommer de farver, der gør, og hvorfor det ikke bare er et tilfældigt lotteri. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.
𝗧𝗶𝗹𝗺𝗲𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴: Senest den 19. september på http://tilmelding.kaniner.dk/Farvegenetik21september2020/

Når du er tilmeldt vil du modtage en kvittering på e-mail på tilmelding og vil så samme dag eller dagen før webinaret modtage en e-mail med instruktioner på, hvordan du deltager.


 

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.