En kendt og elsket skikkelse i hele Danmarks Kaninavlerforening skal vi ikke mere glædes over at være sammen med.

Søren Jørgensen gik bort d. 18. juni kort før sin 85 års fødselsdag.

Overalt har Søren været med til at præge Danmarks Kaninavlerforening, som avler på topplan i flere racer, som dommer i over 40 år med utallige bedømmelser, fra Landsudstillinger til den mindste kæledyrsudstilling.
Altid var Søren klar, og tit fik man en kommentar med på vejen.
Man gik ikke forgæves til Søren, han var altid villig til at hjælpe med dette og hint, også når det gjaldt de mange artikler til Tidsskriftet i årenes løb.
Dyrskuer elskede Søren, at have en vrimmel af børn og voksne rundt om sig, så var Søren i sit es.
Søren var også formand for Landsskuet i en årrække, ligesom han også der var en ivrig udstiller i årene efter.
Søren var ikke manden med de store armbevægelser, men han havde sine meninger og tog gerne en diskussion om mangt og meget i kaninverdenen. Spurgte man ham om hans mening, så fik man den, og den var ikke pakket ind.

Søren opnåede at blive æresmedlem i både Vejle og Omegns Kaninavlerforening, i Dommerklubben og i Danmarks Kaninavlerforening, og også Danmarks Kaninavlerforenings guldnål opnåede han.

Men først og fremmest opnåede han, at han vil blive husket og savnet af mange ud over sin kone Gerda og resten af familien, vores tanker går til jer i denne svære tid.

Æret være Sørens minde.

På vegne af Danmarks Kaninavlerforening

Ela Nørgaard / Torben Christensen, Landsformand.


 

Det østrigske Europaudstillingsudvalg har afholdt møde 7. juni.

Udstillingslederen og præsidenten underrettede omkring forordninger og krav fra veterinærmyndigheden for afholdelse af udstillingen.
Dyretransportreglerne for udenlandske opdrættere er uoverskuelige, og det er heller ikke forudsigeligt, hvordan bestemmelserne vil være i 2021.
Der er heller ikke opnået officiel tilladelse fra myndighederne til at afholde Europaudstillingen.
Kravene til messehaller for afholdelse af så store arrangementer er endnu ikke udarbejdet i Østrig.

En debat omkring forholdene vedrørende Europaudstillingen medførte en afstemning, der gav et enstemmigt resultat mod afholdelse af arrangementet.
Årsagen til dette er Covid 19 og konsekvenserne deraf, myndighedskrav og agenturkrav, et forudsigeligt økonomisk tab på grund af for få udstillere, besøgende og sponsorer.
Det var ikke en let beslutning for os, da vi allerede var midt i forberedelserne, men vi kan ikke tage denne risiko.

EE-præsidiet meddeler:
Det østrigske forbund af smådyrsopdrætter RöK har skriftligt informeret os om annulleringen.
 Vi er alle meget skuffede!

EE-præsidiet gør alt, hvad der er muligt for at afvikle en Europaudstilling i 2021 eller i 2022 og leder efter en ny arrangør. De første samtaler vil finde sted snarest.
Hvis et land kan afvikle Europaudstilling, modtager vi gerne en ansøgning.
Yderligere information gives så hurtigt som muligt.

ENTENTE EUROPEENNE
Gion Gross
Präsident


 

Hermed inviteres til det udsatte Repræsentantskabsmøde, Danmarks Kaninavlerforenings 125. repræsentantskabsmøde

Lørdag den 10. oktober 2020

Mødet finder sted i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13 – 15, 5800 Nyborg.

                                            Program for dagen:

  1. 9.00 Dørene åbnes og der er kaffe/ brød for tilmeldte
  2. 10.00 Repræsentantskabsmødet starter
  3. 13.00 Frokost
  4. 14.00 Mødet genoptages
  5. 15.30 Eftermiddagskaffe og kage
  6. 16.00 Evt. genoptagelse af mødet

Læs nærmere under aktiviteter er ved at klikke her.


 

 

I denne tid, hvor vi desværre ikke kan mødes fysisk til arrangementer, vil vi i stedet holde nogle onlinekurser (også kaldet webinarer), for vores medlemmer, i forskellige emner, som listet nedenfor – så kan du deltage i kurserne hjemme fra din computer eller telefon, og du kan undervejs i kurserne stille spørgsmål osv.

Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer og de mere om de enkelte arrangementer under aktiviteter.

28. april kl. 19: Kend dit kamera - lær om de basale begreber og indstillinger

4. maj kl. 19: Lær at bruge udstillingsprogrammets databaser

11. maj kl. 19: Flere medlemmer i dagligdagen – hvad kan du gøre?

19. maj kl. 19: Fremstilling af kataloger på udstillinger

25. maj kl. 19: Introduktion til de vigtigste regler indenfor kaninhop - og stil dine spørgsmål til reglerne

3. juni kl. 19: Basal billedredigering af f.eks. kaninbilleder

Webinarerne bliver gennemført ved mindst 5 deltagere. Se mere information om de enkelte events og om tilmelding på ovenstående links. Når du er tilmeldt, vil du modtage en kvittering på e-mail på tilmelding og vil så samme dag eller dagen før webinaret modtage en e-mail med instruktioner på, hvordan du deltager.

Vi håber, at kunne annoncere flere webinarer senere og vil derfor gerne efterlyse emner og foredragsholdere. Har du nogle idéer, så kontakt Rasmus Bjerner på Facebook eller tlf. 25 31 93 09 for en snak om det.


 

HB har i samråd med foreningens lovudvalg besluttet at udsætte årets repræsentantskabsmøde, der var planlagt til afholdelse den 3. maj, indtil videre. Derved bliver det ikke muligt at opfylde vores vedtægters §9 om at mødet skal afholdes i maj måned, men situationen betragtes som force majeure. Først når myndighedernes forsamlingsforbud mod forsamlingerne på mere end 10 personer ophæves eller ændres til 100 personer vil det være muligt at planlægge en ny dato for mødets afholdelse.

Repræsentantskabsmappen vil blive udsendt og lagt på nettet som normalt, dvs. inden 1. maj. Det vil selvfølgelig være muligt for lokalforeningerne at udpege nye delegerede, når mødets dato er endelig fastlagt. Ligeledes vil vi forsøge at sikre tid til afholdelse af landsdelsmøder inden Repræsentantskabsmødet.

Torben Christensen

Landsformand


 

Alle arrangementer under Danmarks kaninavlerforening er indtil videre aflyst.
Først når myndighederne igen åbner op for afholdelse af sammenkomster vil denne beslutning blive ændret gennem opslag på hjemmesiden, Facebook og information til lokalforeningsformændene.
Denne notits erstatter tidligere udsendt notits fra den 11. marts 2020

På Hovedbestyrelsens vegne

Torben Christensen
Landsformand


 

Søren Dalsgaard har fået orlov fra sin dommergerning som kanindommer fra den 19-02-2020 og til 01-03-2021.

Poul Erik Søndergaard Christensen har opsagt sin dommergerning fra den 31-12-2020.

Gitte Hoffmeister og Søren Ask Sørensen har begge bestået dommer aspirant prøven til LU i Ryomgård, Brian Ulrik Andersen har bestået aspirantprøven den 1 marts, så de alle tre kan følge de forskellige dommer de næste to år.

Jeg håber, at I tager godt imod Brian, Gitte og Søren ude i lokal foreningerne.

Torben Vernersen
Dommerudvalget


 

Tjek denne flotte reportage fra DM/LU 2020 arrangeret af Djurslands Kaninavlerforening i Midtdjurs-hallen i Ryomgård.
Videoen er produceret af Kai Steinsli.

Klik på billedet for at se videoen.


 

Copyright © 2021 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.