Det tidligere annoncerede VHD udbrud på Nordfyn er bekræftet positiv for VHD2 ved laboratorieundersøgelse.

Jørgen Larsen


 

Endnu en velbegrundet mistanke om et udbrud af VHD på Fyn.
Indtil situationen er afklaret , må mit råd være, at man kraftigt overvejer afholdelse af og deltagelse i fælles arrangementer.
 
Jørgen Larsen

Der er begrundet mistanke om et udbrud af VHD i en besætning på Nordfyn.
Der er sendt materiale ind til laboratorieundersøgelse.

Jørgen Larsen


 

Skjern Dyrehospital melder også om et udbrud af VHD 2.

Jørgen Larsen


 

Vi har fået meddelelse fra Farum Dyreklinik, om at der er fundet VHD på Roskildeegnen.

Jørgen Larsen


 

Marie Floutrup, Odense, har bestået den afsluttende hopdommerprøve.
Tag godt i mod hende ude i foreningerne.

Hopudvalget ønsker tillykke.


 

På Hovedbestyrelsens aprilmøde blev det besluttet at rykke årets Repræsentantskabsmøde til

                                            Lørdag den 11. september kl.10.00

Baggrunden for denne ændring er, at myndighederne – siden vi fastlagde mødet til maj – har fremlagt en genåbningsplan, hvor man imidlertid skal lede længe for at finde noget om, hvornår man kunne forvente det indendørs forsamlingsforbud hævet eller afskaffet. Ser man på den vaccinationsplan, som er blevet fremlagt, forventes alle, der ønsker det, vaccineret ultimo juli. Ved at placere Repræsentantskabsmødet i september skulle der dermed være god margen til afholdelse af lokale generalforsamlinger mm.

Mødet vil som tidligere nævnt finde sted i Ullerslev Kultur- & Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Forslag til mødet skal være forretningsfører Susanna Mørck Kristensen eller formand Torben Christensen i hænde senest den 15. august 2021. Samme dato skal delegerede og andre gæster have tilmeldt sig hos Susanna.

Nærmere information om mødet følger i blad nr. 7/8 – 2021.

Efter forespørgsel hos de relevante myndigheder kan flg. tilføjes udmeldingen fra HB:
ifm. udendørs træning eller arrangement anses det ikke for forkert at opstille en pavillon med 1 lævæg/ teltvæg og tag på.
Da det er den lokale politimyndighed, der træffer afgørelse om, hvorvidt et arrangement overholder de udstukne restriktioner, anbefales det altid at tage en snak med disse, inden arrangementet sættes i værk.

Hovedbestyrelsen


 

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.