Hjem

RHD i kaninhold på Bornholm i april måned

Rabbit haemorrhagic disease (RHD), også kaldet viral haemorrhagic disease (VHD) hos kaniner, er blevet påvist i kaninhold på Bornholm.

RHD er en meget smitsom og dødelig virusinfektion hos kaniner og i en immunologisk naïv population ses ofte stor dødelighed (80-100%). Sygdommen blev første gang påvist i Danmark i 1990 i Sønderjylland og Lolland og er ikke blevet påvist siden 1992 på Lolland.

Det pågældende kaninhold på Bornholm bestod af 10-15 kaniner, der i løbet af få dage i april 2011 blev nedstemte og døde uden forudgående symptomer i øvrigt. Ved den patoanatomiske undersøgelse blev påvist blødninger i nyrene, svullen lever med tegn på lyse nekrotiske områder og hyperæmiske lunger. Den histopatologiske undersøgelse viste varierende grader af levercellenekroser og nyreinfarkter med koagulationsnekroselignende forandringer. Den bakteriologiske undersøgelse af levervæv var steril. På basis af sygdomshistorien og patologiske forandringer blev mistanken om RHD rejst og levervæv blev analyseret for RHD virus (RHDV), der blev bekræftet ved PCR.

RHDV er et calicivirus, der kun giver anledning til infektion hos tamme og vildtlevende kaniner tilhørende arten ”den europæiske kanin” (Oryctolagus cuniculus). RHDV giver således ikke anledning til hverken infektion hos andre kaninarter eller harer.

Ved et udbrud bliver alle kaniner typisk inficeret, men dyr yngre end 40-50 dage gamle bliver ofte kun subklinisk syge og udvikler immunitet over for RHDV. Mekanismen bag den aldersbetingede resistens mod RHDV infektion hos yngre kaniner kendes ikke fuldt ud. Inkubationstiden varierer mellem 1-3 dage og dødsfald indtræffer sædvanligvis 12-36 timer efter udvikling af feber (>40oC). Der kan ses varierende kliniske symptomer som bl.a. anoreksi, nedstemthed, udmattelse, nervøse symptomer, stønnen, dyspnø og cyanose, men pga. den hurtige sygdomsudvikling findes dyrene ofte døde og i god tilstand.

Differentialdiagnostisk bør tænkes på akut septikæmi (bl.a. infektion med Pasteurella multocida), forgiftning og hedeslag. Diagnosen stilles ved påvisning af RHDV ved PCR på væv fra lever, milt eller blod hvor virusindholdet typisk er højest.

RHDV udskilles gennem sekreter og afføring og smitter ved direkte kontakt. Da virus er meget resistent mod fysiske og kemiske påvirkninger og har lang overlevelse i organisk materiale, kan smitten overoverføres via hår, skin, forurenet foder, vand, fodtøj og redskaber, samt insekter, fugle og ådselsædere, der virker som vektorer. Ved udbrud af RHD er det vigtigt, at kontakt mellem kaninhold minimeres og kaniner ikke flyttes. Der kræves omhyggelig bortskaffelse af kadavere, foder, gødningsmateriale og strøelse, samt rengøring og desinfektion. Anvendelse af stærkt basiske desinfektionsmidler, som f.eks. læsket kalk, kan være velegnede, idet RHDV inaktiveres ved pH > 12.

Dyrlæge, PhD, Jakob Harslund og dyrlæge, PhD, Trine Hammer Jensen

Kopieret fra Veterinærinstituttets hjemmeside med forfatternes tilladelse.

.....................................

Så vidt jeg er orienteret, er der ikke på nuværende tidspunkt iværksat restriktioner for udstillinger og lignende og jeg tror ikke det sker, med mindre der sker en udvikling eller spredning af sygdommen.

Dyrlæge, PhD, Jakob Harslund

Senest opdateret: Onsdag, 25. maj 2011 17:40