Hjem

I nostalgiske hjørne 4 PDF Udskriv Email
Skrevet af Administrator   
Søndag, 20. juni 2010 15:52

Jeg har igen været i arkivet efter lidt pause - Det er stadig i 1925 vi befinder os.
Artiklen er skrevet af en husmand med initialerne N.K.N og er vel nærmest et reklamefremstød for at holde kaniner.


 At lnteressen for Kaninavlen nu er naaet til et Standpunkt, som baade er stort og smukt, kan vist nu ikke mere bestrides, men dog var det formaalstjenligt, at den naaede frem til et Højdepunkt, saa at Kaninerne var indførte i alle smaa Hjem, ja, overhovedet alle Steder, hvor der var Mulighed for, at et Kaninbrug kunde trives, og alle danske Husmænd burde af al Evne søge at fremme og støtte Kaninavlen, saa at det en Gang kan gaa op for alle, hvor stor økonomisk Betydning Kaninavlen har for Landet.

Jeg kan pege paa Lande som Belgien og Frankrig. Hvor stor indtægt har disse Lande ikke gennem deres Kaninbrug og deres Masseproduktion af Pelsværk, en lndtægt, som vistnok for Størsteparten tilflyder Landets bredere Befolkning.

Med stor Glæde maa man se hen paa, hvor stor Fremgang Sagen har faaet herhjemme, idet enhver større By og mange Landsbyer nu har deres Lokalforening, som sorterer under en Hovedforening.

Naar man ser hen paa, hvor velsmagende og nærende Kaninkødet er, og at det tillige kan taales af svagelige Maver, kan man ikke andet end ønske Kaninavlen Fremgang.

Vel er der en gammel Fordom, som siger, at der er en grim Lugt ved Kaninen, men jeg vil saa sige: er der ikke Lugt i en Svinesti eller i vore andre Kreaturstalde, saafremt der ikke bliver holdt rent? jo sandelig er der saa, men Lugten vil fuldstændig udeblive, naar der bliver holdt rent og tørt. Vi skal ikke gaa ud paa at lave stor Produktion til Udfør sel, men forsaavidt sørge for selv at spise det Kanínkød, som avles, og derpaa selv tilberede Skindene og forfærdige vort Pelsværk, hvilket ikke vil sige Saa lidt.

N.K-n
Husmand

Senest opdateret: Søndag, 08. august 2010 10:08