Hjem Kontakt DK Email til DK


Vælg kontakt:
Kenneth Hansen (Forretningsfører)
Vesterskovvej 15
4640 Faxe

Tlf 50 14 26 80

Kontortid: onsdag kl.19 - 21

Indmeldelse til Danmarks Kaninavlerforening
Indmeldelse i Stampe
Foreningsskifte
Login til digital tidsskrift
Avlernummer
Udmeldelse. (dette skal ske senest 2 mdr før kontingentperiodens udløb iflg DK´s vedtægter)
Adresseændring
Udebliver Tidsskriftet.