Hjem Kontakt DK Email til DK


Vælg kontakt:
Susanna Mørck Kristensen (Forretningsfører)
Holstebrovej 73
6900 Skjern


Kontortid: Torsdag 20-22

Indmeldelse til Danmarks Kaninavlerforening
Indmeldelse i Stampe
Foreningsskifte
Login til digital tidsskrift
Avlernummer
Udmeldelse. (dette skal ske senest 2 mdr før kontingentperiodens udløb iflg DK´s vedtægter)
Adresseændring
Udebliver Tidsskriftet.