Hjem

Webmaster
Tirsdag, 18. oktober 2016 09:57

Allan har desværre besluttet, at stoppe som DK’s webmaster pr. 1. november.

I den forbindelse mangler vi en, der vil løfte arven og videreføre hans gode arbejde med hjemmesiden, samt hjælpe med at holde foreningens Facebookside up to date. Så sidder der en med en lille webmaster i maven, hører vi meget gerne fra vedkommende. Spørgsmål angående arbejdet med siden kan stilles til Allan eller Rasmus Bjerner.

Jeg vil gerne takke Allan for det gode samarbejde vi har haft.

Susanna Kristensen


 
VHD 2 i Kruså
Mandag, 17. oktober 2016 10:10

DTU´s Veterinærinstitut, har her til morgen meddelt følgende:

”Der er diagnosticeret VHD type 2 i tam-kanin indsendt fra Kruså”


 

 
Betragtninger og forholdsregler vedr. VHD
Tirsdag, 11. oktober 2016 11:52

VHD har taget sit indtog i Danmark, og dermed er den sidste rest af VHD-frit område i Europa faldet. Det øvrige Europa har gennem flere år vaccineret og på denne basis etableret en håndtering af den permanente sygdom, VHD. - VHD i Danmark er kommet for at blive, som i det øvrige Europa.

Læs hele den interessante artikel ved at vælge artikler i menuen til venstre. Artiklen hedder: "Betragtninger og forholdsregler vedr. VHD"


 

 
Opdaterede anbefalinger omkring afholdelse af arrangementer
Mandag, 10. oktober 2016 09:14

På baggrund af den aktuelle situation omkring VHD-sygdommen, har hovedbestyrelsen, på møde afholdt 9. oktober, besluttet at anbefale, at der med forsigtighed, hvor lokalforeningerne skønner det er forsvarligt, kan åbnes op for samlinger med kaniner.
Denne beslutning har været drøftet med Fødevarestyrelsen, der understreger, at en samling skal ske i overensstemmelse med det gældende sæt anbefalinger fra Fødevarestyrelsen.

Lokalforeningerne i det område, hvor der afholdes en samling af kaniner, skal således sikre sig at en sådan aktivitet sker med forsigtighed. I tilfælde af mistanke om VHD i området, bør udstillingen straks aflyses.

Hovedbestyrelsen


 
Udsendelse om VHD 2 på Bornholm
Onsdag, 28. september 2016 23:21

Klik på billedet for at læse artiklen og se udsendelsen.


 

 
Typebestemmelse af prøven fra Endelave
Mandag, 26. september 2016 14:13

DTU´s Veterinærinstitut har meddelt, at svenskerne er holdt op med at typebestemme VHD, så de har nu fået lavet en aftale med Friedrich Löffler-Instituttet i Tyskland om fremtidig typning af VHD. De har således lige sendt prøvematerialet fra Endelave til dette institut i Tyskland. Så vi afventer typebestemmelsen og tilbagemeldingen fra Tyskland.

Carsten Philipsen

Landsformand


 

 
Fokus på VHD2 nyt og vacciner
Mandag, 19. september 2016 15:13

Kig her og læs nyt om VHD2. Her kan du også læse om anmeldelsesret og - pligt.

Du kan også læse om hvad der er op og ned om vaccinationer..Om erfaringer med vaccination, om bivirkninger og om priser.

Og så er der informationer om hvad de gør i landene omkring os

Dværgkaninklubben har i sit Nyhedsbrev medio september sat fokus på alt dette, og du kan læse den spændende og fyldige artikel HER


 
Syge kaniner på Endelave og Fanø
Torsdag, 08. september 2016 12:40

Pressen beretter om VHD2 mistanke blandt døde kaniner på Endelave. Fra lokalt hold er der, i følge pressen, indsendt en kanin til analyse hos DTU-veterinærafdelingen for at få be- eller afkræftet VHD2. Resultatet skulle foreligge sidst i indeværende uge. DK følger situationen og informerer når der er nyt at berette.

Der meldes også om Myxomatose udbrud blandt vildkaniner på Fanø. Ved denne tid er der årligt udbrud af myxomatose på Fanø. I år vurderer veterinærerne, i følge pressen, at udbruddenes antal er væsentlig større end normalt, grundet en meget stor population af vildkaniner.

HB


 
EU-Parlamentet diskuterer kaniners velfærd
Mandag, 05. september 2016 08:34

Torsdag den 8. september sætter Europa-Parlamentet fokus på budgetter, langsigtet økonomisk politik, flygtningesituationen og kaniners velfærd.

I EU-Parlamentets landbrugsudvalg er der noget så konkret og spillevende som kaniner på dagsordenen. Udvalget skal behandle et udkast til en rapport, der opfordrer EU-Kommissionen til at stille forslag om minimumsstandarder for kaniners velfærd. Den radikale EU-parlamentariker Jens Rohde er den liberale gruppes ordfører på rapporten. På udvalgets dagsorden er også en rapport om, hvordan EU’s fælles landbrugspolitik kan skabe flere jobs.

Carsten Philipsen

Landsformand


 
VHD plakat til ophængning
Torsdag, 01. september 2016 18:04

Der er lavet en plakat til udprint og ophængning alle de steder hvor i synes, at det er nyttigt. Det kan være i forretninger, foderstoffirmaer, skoler og lignende. Men husk at hvis i hænger den op offentlige steder skal i lige spørge kommunen..

Den kan downloades her.


 
Aflyste arrangementer
Mandag, 10. oktober 2016 12:43

Hold øje med udstillingskalenderen, da der er flere planlagte udstillinger/bedømmelser, der er blevet aflyst.

Hvis i aflyser, så send venligst en mail til mig på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , så vil jeg opdatere det hurtigst muligt :-)

Følgende arrangementer er nu aflyste:

30. oktober - Sydfyn og Øerne
5. - 6. november - Hillerød
6. november - Viborg
12. - 13. november - Holbæk
12. - 13. november . Sydvestfyn
18.- 20. november - Morsø - Thy


 
DM/LU 2017
Onsdag, 12. oktober 2016 10:27

Det første info til DM/LU 2017 i Svinninge er nu på kaniner.dk.
DM hjemmesiden http://www.dm2017.kaniner.dk/ er ikke oppe at køre endnu, men kommer det snarest :-)

Informationerne ligger under menupunktet "DM/LU 2017" i hovedmenuen til venstre


.

 
Prøveresultat fra Tyskland
Mandag, 10. oktober 2016 13:59

Der er i dag modtaget besked om 3 prøver. Der er fundet VHD type 2 i kanin indsendt fra Hedensted, mens prøver fra kaniner indsendt fra Assens og Rødding er negative.

Landsformand
Carsten Philipsen


 

 
Vigtig meddelelse fra Veterinærinstituttet vedr. analyse resultater fra det tyske laboratorium
Fredag, 30. september 2016 16:36

DTU´s Veterinærinstitut har sent fredag eftermiddag telefonisk meddelt undertegnede følgende vedr. situationen omkring VHD. De fremsendte prøver til det tyske laboratorium har vist positiv reaktion for VHD2 for prøverne fra Bornholm og Endelave.
Prøven fra Roskilde/Holbæk har reageret negativt på VHD, og dermed en afkræftelse på VHD
Der afventes fortsat resultaterne fra 2-3 prøver fra det øvrige Danmark fra det tyske laboratorium
Instituttet lagde stor vægt på, at vi i DK fortsat henstiller, at der ikke udstilles eller afvikles stævner og samlinger af kaniner indtil situationen er fuldt afklaret og dermed afventer de seneste resultater fra laboratoriet i Tyskland.
DK følger Instituttet henstilling om, at der ikke afvikles stævner, udstillinger eller samling af kaniner indtil situationen er afklaret. Dette betyder at en sådan foranstaltning om ikke at udstille og afvikle stævner og samling af kaniner indtil videre fortsætter efter den 3. oktober.
Så snart der er en afklaring og Instituttet accept af en normalisering af situationen, vil Hovedbestyrelsen meddele anbefaling til nye tiltag.

Carsten Philipsen
Landsformand


 

 
Vigtig meddelelse. Samtale med DTU-Veterinærinstituttet vedr. VHD
Mandag, 26. september 2016 18:07

Undertegnede havde dd en samtale med DTU-Veterinærinstituttet vedr. VHD.

Instituttet har inden for den seneste måned fået indleveret 8-10 døde kaniner (inklusiv de 3 fra Bornholm), hvor der har været mistanke om VHD.
Instituttet foretager ikke længere en analyse/prøve for VHD, men obducerer, og ser om der er leverskader. Ved leverskader typisk tegn på VHD, sendes der prøver til Tyskland for analyse for VHD. Hovedparten af de 8-10 kaniner er sendt til Tyskland for endelig test på VHD. Prøver fra de afsendte kaniner stammer fra flere landsdele/regioner i hele Danmark. Instituttet vil for indeværende ikke oplyse, hvilke regioner/landsdele de VHD-mistænkte kaniner stammer fra Resultaterne fra Tyskland forventes, at komme i slutningen af denne uge.

Vigtigt. Min samtalepartner, anbelalede, at vi fastholder beslutningen om ikke at udstille eller samle kaniner, indtil vi har resultaterne fra Tyskland. Viser resultaterne fra Tyskland, at vi har VHD i det øvrige Danmark, bør vi, i følge Instituttet, fortsætte med anbefalingerne udover 3. oktober. dvs ingen udstillinger, stævner eller samlinger. (det er det Instituttet kalder god hygiejne – minimering af smittespredning)

Min samtalepartner,nævnte endvidere, at vi nok må vende os til tilfælde af VHD, der er mere og mindre permanent i hele Europa.
Næste skridt bør være vaccination. Det nævntes, at de to typer vacciner er næsten “udsolgt” grundet øvrige landes store opkøb, så den er svær at skaffe.
Det nævntes i kanten af samtalen, at mange af Danmarks kaniner er kælekaniner, der rejser med familien rundt på ferie m.m., og her er der en særdeles stor ukontrollerbar smitte spredning.

Carsten Philipsen
Landsformand


 
Hovedbestyrelsens vurdering og anbefalinger vedr. VHD2
Torsdag, 22. september 2016 22:17

Hovedbestyrelsens vurdering og anbefalinger vedr. VHD2

HB tog en beslutning, efter tilfældene på Bornholm, om at anbefale, at man ikke afviklede samlinger af kaniner og mødearrangementer blandt kaninholdere frem til 3. oktober, for at forsøge at fastfryse situationen og danne os et bedre overblik over udbredelsen.

Situationen er pt., at der er konstateret VHD hos flere besætninger på Bornholm forårsaget af udbrud hos de vilde kaniner på øen. Derudover er der konstateret VHD blandt de vilde kaniner på Endelave. .

HB har efter nøje konsultation med veterinærerne vurderet, at den aktuelle VHD2 situation åbner op for udstillinger og stævner efter den 3. oktober, når dette sker med forsigtighed og varsomt. Det vil være den lokale forenings vurdering og afgørelse. Dette dog med undtagelse af Bornholm, hvor der stadig efter det oplyste, dør kaniner i den vilde bestand.

Hovedbestyrelsen fraråder på det kraftigste kaninkontakt til Bornholm, Endelave og Fanø (pga. myxomatose), samt at man skal være ekstra påpasselig i områder med vildkaniner og i forbindelse med kontakt til udlandet, i særdeleshed Sverige og Tyskland.

Overordnet skal man bruge den sunde fornuft på baggrund af de mange informationer der er givet om nødvendige tiltag og foranstaltninger.

 

Hovedbestyrelsen


 
Grænseegnen har fået ny hjemmeside
Mandag, 12. september 2016 17:48

Grænseegnens nye hjemmeside er nu on-line - find den ved at klikke på logoet.


 
Anmeldelse af VHD
Torsdag, 08. september 2016 11:59

Da der har hersket lidt tvivl og usikkerhed om anmeldelse af VHD og omkostningerne ved analyse, vil jeg hermed ridse lovsættet op.

VHD og dets antigeneriske mutation og type 2 er anmeldelsespligtig. VHD er en såkaldt liste 2 sygdom.

Læs mere…
 
Øst- og Midtfyns kaninforening starter med kassebedømmelse
Fredag, 02. september 2016 21:04

Øst- og Midtfyns Kaninforening starter foreningens arrangementer, samt udstillingssæsonen for nye og gamle avlere, ud med en kassebedømmelse søndag d. 23. oktober klokken 13 på adressen Pårupvej 41, 5540 Ullerslev.

Læs mere i udstillingskalenderen eller klik her.


 
Udskiftning i Hopudvalget
Torsdag, 01. september 2016 16:33

Kaninhopdommerklubben har haft indkaldt til valg af klubbens repræsentanter til Hopudvalget. Der har kun været 2 opstillede kandidater og klubben har derfor uden valg indstillet disse 2 til Hopudvalget. Udskiftningen i Hopudvalget sker pr. 1. september 2016. Det er Lisa Gress og Janni Brenholdt, som er de 2 nye kandidater. I kan læse hvad de 2 nye står for på Kaninhopdommerklubbens hjemmeside på http://dommerklub.hopudvalget.dk/. Lisa og Janni udskifter Heidi Mønsted og Christina Andersen, som i 2 år har siddet i Hopudvalget som Kaninhopdommerklubbens repræsentanter.

HB vil gerne takke Heidi og Christina mange gange for deres indsats gennem 2 år i Hopudvalget.

Hovedbestyrelsen


 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 7 ud af 28