Hvad er kaninhop?
Kaninhop er en sport, hvor alle kaniner kan være med. Her gælder det om at få kaninen til at hoppe over en serie af forhindringer med færrest nedrivninger i den hurtigste tid.
Kaninhop startede i Sverige i 1970’erne og kom til Danmark i 1990’erne.
Danmarks Kaninavlerforening har en del lokalforeninger, som afholder hoptræning og -stævner, og der kommer stadig flere til.

Sele- og hoptræning
Alle kaniner kan lære at hoppe, hvis de har lyst. Men det er oftest kaniner
som i en ung alder er meget nysgerrige og som bevæger sig rundt på egen
hånd, der bliver de bedste hopkaniner.
Før du kan starte hoptræningen, er det vigtigt, at din kanin har vænnet sig til at have sele på. Du kan starte med at give din kanin sele på, når den er omkring 10 uger.
Det er dog vigtigt, at du ikke presser din kanin til at skulle hoppe, men la-der den få en sjov oplevelse af at løbe stærkt, spise græs eller grave. Når den har vænnet sig til at gå tur i selen, kan du begynde at vænne den til, at du bestemmer, hvor den skal gå hen. Du kan både styre den med selen og ved at berøre den med hænderne ned langs kroppen. Husk at være forsig-tig, så kaninen ikke bliver skræmt.

Start med små forhindringer
Nu kan du begynde at styre den hen imod nogle små forhindringer. Forhindringen kan være en pind, der ligger i græsset eller tomme mælkekartoner, der ligger side om side. Du skal forberede dig på, at have en del tålmodighed, da det ikke er alle kaniner, der med det samme forstår, hvad de skal gøre, når de kommer til en forhindring.
Det skal være sjovt for kaninen
Når kaninen har forstået, at den skal hoppe, kan du bygge en lille bane og træne på den. Men pas på at din kanin ikke mister modet, hvis du bygger forhindringerne for høje. Hvis kaninen har revet mange forhindringer ned, skal du bygge en lettere bane, som den kan klare at hoppe igennem.
Det vigtigste er, at det er sjovt for kaninen! Derfor er det vigtigt, at du stopper, mens legen er god, så kaninen får en positiv oplevelse ud af at hop-pe.

Forhindringer
Du kan lave forhindringer selv, købe dem hos forskellige privatpersoner el-ler i nogle dyrehandler. Det er vigtigt, at tværpindene kan falde uhindret ned fra begge sider, så kaninen ikke slår sig. For eksempel hvis den løber ind i pindene. Eller sparker til dem.Stævner
For at deltage i stævner skal du være medlem af Danmarks Kaninavlerforening. Desuden skal du have din kanin registreret online i Hopregisteret, (www.hopregister.kaninhop.dk) hvor alle hopkaniner og resultater bliver registreret.
Du skal også have en sele til kaninen. Her er det et krav at snoren sidder fast bagerst på selens rygstykke. Det anbefales også at have en transportkasse, som kaninen kan sidde og slappe af i, når den ikke skal hoppe.

Discipliner og klasser
Lige bane: 8 til 16 forhindringer opstillet på en række efter hinanden.

Kroget bane: 8 til 16 forhindringer der er stillet ind imellem hinanden og nummereret. Kaninen skal styres igennem banen i tallenes rækkefølge, som ved ridebanespringning.
På lige og kroget bane er der forskellige klasser, som kaninen kan avancere til ved at optjene tre oprykningspinde i dens nuværende klasse.
Oprykningspindene gives som udgangspunkt til de 20 procent bedst placerede i officielle konkurrencer. Alle kaniner starter i mini eller let klasse.

Klasser:
Mini: 8 forhindringer med en højde på 10 til 20 centimeter.

Let: 8 til 10 forhindringer med en højde på 20 til 28 centimeter.

Middelsvær: 10 til 14 forhindringer med en højde på 28 til 35 centimeter.

Svær: 10 til 14 forhindringer med en højde på 35 til 45 centimeter.

Elite: 12 til 16 forhindringer med en højde på 37 til 50 centimeter.

Højdehop: Et enkelt, højt spring, hvor kaninen får tre forsøg til at forcere springet. Hvis den klarer det, sættes springet lidt op, og kaninen har tre nye forsøg på den nye højde.

Længdehop: Et langt, lavt spring hvor kaninen har tre forsøg til at forcere springet. Lykkes det, øges længden, og kaninen har tre nye forsøg på den nye længde.

Hvor er der kaninhop?
På foreningens hjemmeside www.kaniner.dk og www.hopudvalget.dk
kan du se, hvor og hvornår træning og stævner foregår. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte din lokalforening for at høre, om der er kaninhop i din forening.
Til træning vil der være erfarne hoppere, som kan hjælpe dig i gang og svare på eventuelle spørgsmål.
Til stævner hygger alle sig sammen både på tværs af alder og lokalforeninger, imens vi hjælpes ad med det praktiske og hepper på hinanden.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig og din kanin til træning og stævner!

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.