På Hovedbestyrelsens aprilmøde blev det besluttet at rykke årets Repræsentantskabsmøde til

                                            Lørdag den 11. september kl.10.00

Baggrunden for denne ændring er, at myndighederne – siden vi fastlagde mødet til maj – har fremlagt en genåbningsplan, hvor man imidlertid skal lede længe for at finde noget om, hvornår man kunne forvente det indendørs forsamlingsforbud hævet eller afskaffet. Ser man på den vaccinationsplan, som er blevet fremlagt, forventes alle, der ønsker det, vaccineret ultimo juli. Ved at placere Repræsentantskabsmødet i september skulle der dermed være god margen til afholdelse af lokale generalforsamlinger mm.

Mødet vil som tidligere nævnt finde sted i Ullerslev Kultur- & Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Forslag til mødet skal være forretningsfører Susanna Mørck Kristensen eller formand Torben Christensen i hænde senest den 15. august 2021. Samme dato skal delegerede og andre gæster have tilmeldt sig hos Susanna.

Nærmere information om mødet følger i blad nr. 7/8 – 2021.

Copyright © 2022 Danmarks Kaninavlerforening. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU General Public Licensen.